NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS !

Poniżej znajdują się:

***Ogłoszenia duszpasterskie***

***Intencje Mszy św.***

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

19.05.2024r.

1.Na stronie internetowej parafii umieszczone zostało Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia. Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikantu.

2.Zapraszamy na nabożeństwa:

*adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku od godziny 17.00 do 18.00,

*nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej: od poniedziałku do piątku o godzinie 17.30, a w niedzielę o godzinie 16.00. W kościołach i kaplicach filialnych prosimy w maju o modlitwę litanią do Matki Bożej.

3.W środę 22 maja będzie wspomnienie św. Rity. W czasie Mszy św. zostaną poświęcone róże. W sposób szczególny zapraszamy członków Róży św. Rity z Powalic i Mysłowic.

4.Spotkanie młodzieży, która ma przyjąć w tym roku Sakrament Bierzmowania będzie w piątek 24 maja o godzinie 18.00 w kościele w Sławoborzu.

5.Dzieci z klasy 3b zapraszamy wraz z rodzicami do uczestnictwa w Białym Tygodniu. W niedzielę Msza św. o godzinie 11.00, a od poniedziałku do piątku o godzinie 17.30 (nabożeństwo majowe i Msza św.).

6.W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszej Trójcy. Przypominamy o spowiedzi i Komunii Świętej w Okresie Wielkanocy. Do wypełnienia Przykazania Kościelnego pozostał tydzień.            

7.W dniach 26 – 31.05.2024r. w naszej parafii będziemy przeżywać Peregrynację Figury Matki Bożej Bolesnej, Pani Skrzatuskiej. Plan peregrynacji w parafii jest następujący:

*Niedziela 26 maja – ksiądz gość będzie głosił słowo wprowadzające do peregrynacji na wszystkich Mszach św.,

*Poniedziałek 27 maja godzina 16.00 – kościół w Powalicach (przywitanie Matki Bożej w parafii); godzina 18.00 – kościół w Mysłowicach,

*Wtorek 28 maja godzina 16.00 – kaplica w Sidłowie; godzina 18.00 kościół w Rokosowie,

*Środa 29 maja godzina 16.00 – świetlica w Słowenkowie; godzina 18.00 przyjazd do Sławoborza,

*Czwartek 30 maja (Boże Ciało) godzina 12.00 – kościół w Sławoborzu oraz procesja; godzina 21.00 – kościół w Sławoborzu (Apel Maryjny),

*Piątek 31 maja godzina 11.00 – Dom Pomocy Społecznej w Krzecku; godzina 18.00 – kościół w Sławoborzu (pożegnanie po zakończeniu Mszy św.).

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy przez wstawiennictwo Matki Bożej.

8.W naszej parafii działa grupa „Wspieramy modlitwą”.  Możemy polecać swoje intencje, ważne dla nas sprawy. Możemy zgłaszać je osobiście do księży, droga telefoniczną lub mailową. Prosimy o zaufanie i otwartość serc.     

9.Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej organizuje pielgrzymkę do Włoch w dniach 10 – 19.10.2024r. Informacje na plakacie w kościele parafialnym oraz w Caritas Diecezji. Zapisy w Caritas Diecezji po nr telefonu 94 342 36 90. Liczba miejsc jest ograniczona.       

10.Składamy podziękowania:

*dziękujemy rodzicom dzieci klasy za posprzątanie kościoła parafialnego i przygotowanie go do uroczystości dzieci. W sobotę 25 maja na godzinę 10.00 serdecznie prosimy mieszkańców ulicy Parcela,

*dziękujemy wszystkim organizatorom  uroczystości odpustowych w Mysłowicach w kościele oraz w świetlicy; dziękujemy za uczestnictwo w uroczystości,

*dziękujemy Panu Piotrowi Wandycz za wykonanie ogrodzenia przy plebanii pomiędzy posesjami,

*dziękujemy za posprzątanie kościołów filialnych.

11.Przy kościele parafialnym został ułamany uchwyt do flagi przy pomniku papieża Jana Pawła II. Prosimy nie stawiać żadnych kwiatów przy pomniku.

12.Do nabycia jest do nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

13.Życzymy Bożego błogosławieństwa.

INTENCJE MSZY ŚW.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

19.05.2024r.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 19.05.2024r.

8.00 SŁAWOBORZE – + Antoni Horanin (54rocz.śm.)

9.30 ROKOSOWO – + Stefan Kuźma (2rocz.śm.), o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie

10.00 MYSŁOWICE – Dziękczynna za Alana i Fabiana Goluch z okazji rocznicy Pierwszej Komunii Świętej – intencja od babci i dziadka

11.00 SŁAWOBORZE – + Janusz Kucharczuk

12.30 POWALICE – + Zofia, Ignacy Cienkus; Zygmunt, Władysława Pszczoła

13.30 SIDŁOWO (zmiana godziny) – + Edward, Anna, Józef Federowicz; Anna, Mikołaj, Piotr, Kacper Siwik; Magdalena Kantek

Poniedziałek 20.05.2024r. Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

18.00 SŁAWOBORZE

1.Za Michała Brzozowskiego o okazji przyjętego sakramentu Chrztu św.

2.Za Marcelinę Polę Śledź z okazji przyjętego sakramentu Chrztu św.

Wtorek 21.05.2024r.

18.00 SŁAWOBORZE

1.+ Grażyna Mościenica (3rocz.śm.) – intencja od męża

2.+ Krystyna Piasta

Środa 22.05.2024r. Wspomnienie św. Rity, zakonnicy

18.00 SŁAWOBORZE

1.Za Różę św. Rity

2.+ Krystyna Łabiak (9rocz.śm.), Anna Falkowska (4rocz.śm.), zmarli z tych rodzin (o dar nieba) – intencja od rodziny

Czwartek 23.05.2024r. Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

18.00 SŁAWOBORZE

1.+ Maria Hryciów – intencja od męża i dzieci

2.+ Zenobia, Krystyna Kowalska

Piątek 24.05.2024r.  Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych

18.00 SŁAWOBORZE

1.+ Marta Markiewicz, Jan Markiewicz

2.+ z rodziny Skowron: Zofia, Weronika, Czesław, Weronika, Bolesław

Sobota 25.05.2024r.

Msze św. z Uroczystości Najświętszej Trójcy:

14.30 KRZECKO – Za Igora z okazji przyjętego sakramentu Chrztu św.

16.00 SŁOWENKOWO –

Uroczystość Najświętszej Trójcy 26.05.2024r.

8.00 SŁAWOBORZE – + Leon Sławański (31rocz.śm.); dziadkowie z rodziny Sławańskich i Czaplickich

9.30 ROKOSOWO – + Anna Drabiuk (z okazji dnia mamy) – intencja od dzieci

10.00 MYSŁOWICE – + Bolesław, Helena, Stanisław Bredla; Jan Szczygieł

11.00 SŁAWOBORZE – + Czesław, Halina Cąkała

12.30 POWALICE – + Danuta Kołodziej (7rocz.śm.); Wojciech, Robert Kołodziej

12.30 SIDŁOWO – + Dariusz, Czesław Papiewscy; Adela, Tadeusz Romanowscy; Mariusz Lipiński

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki
Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.
„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter
istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który
stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]
Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z
dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem».
Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).
W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich
wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 2 maja 2024