NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS !

Poniżej znajdują się:

Ogłoszenia duszpasterskie

Intencje Mszy św.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

10 NIEDZIELA ZWYKŁA

09.06.2024r.

1.Zapraszamy na nabożeństwa:

*adoracja Najświętszego Sakramentu: od poniedziałku do piątku od godziny 17.00 do 18.00,

*nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa od poniedziałku do piątku o godzinie 17.30; w niedzielę w Sławoborzu litania o Najświętszego Serca Pana Jezusa o godzinie 10.45; w kościołach i kaplicach filialnych litania przed Mszą św.,

*Godzinki ku czci Matki Bożej:  w niedzielę o godzinie 7.40.

*Procesja ku czci Matki Bożej Fatimskiej – czwartek po Mszy św.

2.Spotkanie Akcji Katolickiej będzie w czwartek 13 czerwca; o godzinie 18.00 Msza św. i spotkanie na plebanii.

3.Msza św. dziękczynna za osiem lat nauki w szkole podstawowej będzie w środę 12 czerwca o godzinie 18.00. Zapraszamy uczniów klas 8 wraz z rodzicami, dziadkami i babciami oraz rodzeństwem, a także nauczycieli. Od godziny 17.30 możliwość spowiedzi.

4.Młodzież przed Bierzmowaniem ma spotkanie w piątek 14 czerwca o godzinie 18.30 oraz w sobotę 15 czerwca o godzinie 11.00.

5.Wyjazd na Diecezjalny Dzień Dziecka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu będzie w sobotę 15 czerwca o godzinie 8.00. Zbiórka na parkingu przy kościele. Organizatorem jest p. Ewa Horanin.

6.W niedzielę 16 czerwca po Mszach św. chcemy w całej parafii przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na pomoc w leczeniu i rehabilitacji Emilii Szumińskiej. Liczymy na dobre serca mieszkańców parafii. Bardzo prosimy o upieczenie ciast i rozprowadzanie ich po Mszach św. W Sławoborzu wolę upieczenia ciasta możemy zgłaszać do p. Marioli Ręcławowicz. Dostarczyć ciasta możemy dostarczać w sobotę 15 czerwca w godzinach 8.00 – 10.00 do kościoła parafialnego. W miejscowościach filialnych prosimy o zorganizowanie ciast i zbiórki na rzecz chorej dziewczynki.

7.Wchodząc, czy wychodząc z kościoła wielu z nas korzysta z wody święconej i czyni pobożnie znak krzyża. To bardzo dobry zwyczaj. Można go również czynić w swoich domach. Są wierni, którzy mają w domach małe kropielnice. Zachęcamy do zakupienia i korzystania, aby w ten sposób przypominać sobie o swojej chrześcijańskiej tożsamości oraz prosić Pana Boga o codzienne uświęcenie.                                       

8.Składamy podziękowania:

*dziękujemy za posprzątanie kościołów filialnych,

*(…) w sobotę 15 czerwca na godzinę 9.00 serdecznie prosimy mieszkańców ulicy Leśnej i Spacerowej o posprzątanie kościoła parafialnego.

9.Z naszej wspólnoty parafialnej zmarli:

*śp. Leszek Śmigasiewicz ze Sławoborza, który został pochowany na cmentarzu komunalnym w Sławoborzu,

*śp. Alicja Białek ze Sławoborza, która została pochowana na cmentarzu komunalnym w Sławoborzu.

10.Do nabycia jest do nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

11.Życzymy Bożego błogosławieństwa.

INTENCJE MSZY ŚW.

10 NIEDZIELA ZWYKŁA

02.06.2024r.

10 Niedziela zwykła 09.06.2024r.

8.00 SŁAWOBORZE – + Marianna, Władysław, Regina, Bolesław Szmagaj; Walenty, Wiktoria Adamkiewicz – intencja od rodziny

9.30 ROKOSOWO – + Emilia, Halina, Jan, Stefan Stadnik; Katarzyna, Dymitr Hrycyk

10.00 MYSŁOWICE – + Józef (45rocz.śm.), Joanna, Adam Sijka

11.00 SŁAWOBORZE – + Feliksa, Jan

12.30 POWALICE – + Ireneusz Rząsa (6rocz.śm.)

12.30 SIDŁOWO – + Stanisław, Krystyna Szczepaniak – intencja od rodziny Gaj

PONIEDZIAŁEK 10.06.2024r.  

18.00 SŁAWOBORZE

1.+ Zofia, Florian Woźniak

2.+ Otylia, Bolesław Syldatk; Urszula, Kazimierz Majkowscy

WTOREK 11.06.2024r. Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła

18.00 SŁAWOBORZE

1.+ Dziękczynna za rodziny przygotowujące pierwszy ołtarz na Boże Ciało w Sławoborzu

2.+ Franciszka Czajka (10rocz.śm.), Stanisław Czajka (20rocz.śm.)

ŚRODA 12.06.2024r.

18.00 SŁAWOBORZE

1.Za uczniów klas 8 szkoły podstawowej – podziękowanie Panu Bogu za osiem lat nauki w szkole

2.+ Jan, Janina Kaniewscy; Janina Goska

CZWARTEK 13.06.2024r. Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

18.00 SŁAWOBORZE

1.Dziękczynna za członków Akcji Katolickiej działającej w parafii

2.+ Leokadia Michalak (23rocz.śm.); Stanisław, Józef, Czesław Michalak

Piątek 14.06.2024r. Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

18.00 SŁAWOBORZE

1.Dziękczynna z okazji 10 rocznicy Sakramentu Małżeństwa Agnieszki i Piotra

2.

Sobota 15.06.2024r.

Msze św. z 11 Niedzieli zwykłej:

14.30 KRZECKO – + Benigda Świecak

16.00 SŁOWENKOWO – + Marian Kwiecień; Julianna, Józef, babcia Karolina; Józefa, Feliks Lemieszek

11 Niedziela zwykła 16.06.2024r.

8.00 SŁAWOBORZE – + Andrzej Kucharczuk, Jadwiga Kucharczuk oraz rodzeństwo

9.30 ROKOSOWO – + Jadwiga Drabiuk (rocz.śm.)

10.00 MYSŁOWICE –

11.00 SŁAWOBORZE – + Antoni Tyma oraz zmarli z rodziny Tyma i Zdun

12.30 POWALICE – Dziękczynna za dar życia dla synów Piotra i Pawła z prośbą o błogosławieństwo na każdy dzień życia

12.30 SIDŁOWO – Dziękczynna za zdrowie dzieci i wnuków – intencja od babci

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki
Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.
„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter
istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który
stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]
Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z
dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem».
Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).
W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich
wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 2 maja 2024

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod
kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.
Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z
obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

  1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
  2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z
    Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
  3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
  4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo. Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno – wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53,ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.
Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez
wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo
demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących. Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.
Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych
Stegna, 23 maja 2024 r.