Kancelaria

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA SPOTKANIE.

CHRZEST

Chrzest należy zgłosić na miesiąc przed planowanym terminem przedstawiając w kancelarii:

 1. akt urodzenia dziecka z USC
 2. dane Rodziców oraz Chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania).
  Chrzestni powinni posiadać zaświadczenie wydawane przez parafię gdzie aktualnie mieszkają o tym, że mogą podjąć to zobowiązanie tj. że są wierzącymi i praktykującymi katolikami oraz że przyjęli już Sakrament Bierzmowania.

BIERZMOWANIE

Aby przystąpić do Sakramentu Bierzmowania należy:

 • zgłosić się na pierwsze spotkanie formacyjne; informacja o przygotowaniu do bierzmowania podawana jest w ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej parafii,
  *uczestniczyć w cyklu formacyjnym, który rozpoczyna się w drugim semestrze klasy 7 szkoły podstawowej, a kończy w drugim semestrze klasy I szkoły średniej,
 • przed samym bierzmowaniem należy dostarczyć , świadectwo chrztu (jeżeli chrzest miał miejsce w innej parafii niż parafia w której przyjmuje się sakrament bierzmowania), dane świadka bierzmowania,

EUCHARYSTIA

Sakrament Eucharystii jest najcenniejszym darem Boga dla człowieka. Dlatego też dzieci po osiągnięciu odpowiedniego wieku przygotowywane są do pełnego uczestnictwa we Mszy św. przyjmując Komunię św.

*Dzieci przygotowywane są najpierw przez rodziców, którzy powinni zadbać o religijne wychowanie swojego dziecka od początku jego życia

 • Na początku klasy III rodzice zgłaszają dziecko jako kandydata do Pierwszej Komunii św. Zapewniają też, że ich dziecko zna podstawy wiary katolickiej (wie kim jest Bóg; rodzinna modlitwa, wspólna z rodzicami Msza św.) oraz zobowiązują się pomóc własnym przykładem do dobrego przygotowania się do przyjęcia przez dziecko Sakramentu Eucharystii. Ponadto zapewniają proboszcza parafii, że dołożą wszelkich starań, by po uroczystości I Komunii św. nadal prowadzić dziecko do Boga poprzez wspólne przeżywanie niedzielnej i świątecznej Mszy św.

Spotkania dla rodziców i dzieci odbywają się według podanego harmonogramu przygotowań.

POKUTA

Sakrament Pokuty i Pojednania sprawowany jest w parafii:

*niedziela: Sławoborze – przed i w trakcie Mszy św. o godzinie 8.00 i 11.00

Kościoły filialne – przed Mszą św. w niedziele

Przypominamy, że aby godnie przystąpić do Sakramentu Pokuty należy spełnić następujące warunki:

Rachunek sumienia
Żal za grzechy
Mocne postanowienie poprawy
Szczera spowiedź
Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

KAPŁAŃSTWO

Na mocy swojej Boskiej miłości, Bóg powołuje ludzi do pójścia drogami głoszenia Ewangelii. Dzieje się to poprzez Sakrament Kapłaństwa w stopniu diakona i prezbitera, który dobrze przygotowani i uformowani mężczyźni przyjmują z rąk biskupa w odpowiednim czasie.

Jezus Chrystus zachęca nas byśmy nieustannie prosili Boga o nowe, święte powołania do służby Bożej.

Z parafii pochodzą:

Ks. Krzysztof Skrzyniarz,

Ks. Dariusz Szyba,

Ks. Dawid Andryszczak,

O. Grzegorz Tyma

Siostra Miriam (Malwina Iwanicka) Uczennice Krzyża

MAŁŻEŃSTWO

Przed planowanym ślubem należy:

 • zgłosić się do kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego 3 miesiące przed planowanym ślubem
 • dostarczyć:
  – metryki Chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i stanie wolnym ze świeżą datą wydania, nie późniejszą niż 3 miesiące (jeżeli chrzest był poza parafią, w której ma być zawarty Sakrament Małżeństwa)
  – ostatnie świadectwo szkolne potwierdzające udział w katechizacji,
  – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (przy ślubie konkordatowym). USC wydaje w/w dokument na podstawie aktu urodzenia z USC i dowodu osobistego (zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy)
 • zaświadczenie o pełnym uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim
  Ponadto w trakcie przygotowania należy dostarczyć:
 • potwierdzenie spowiedzi przedmałżeńskiej
 • świadectwo o wygłoszonych zapowiedziach
 • dane personalne świadków
 • w przypadku załatwiania formalności przedślubnych w innej parafii – licencję z parafii zamieszkania
 • uczestniczyć w kursie dla narzeczonych i spotkaniach z doradcą rodzinnym

NAMASZCZENIE CHORYCH

Osoby starsze lub chore, które nie mogą wychodzić z domu, mogą przystąpić do spowiedzi, przyjąć sakrament namaszczenia chorych i przyjąć Komunię św. u siebie w domu. Należy w tym przypadku:

 • zgłosić do księdza nazwisko, adres (telefon) osoby chorej
 • zadeklarować, czy ma to być wizyta jednorazowa, czy stała (raz w miesiącu)

*ksiądz proboszcz odwiedza chorych w pierwszy piątek miesiąca,

*ksiądz wikariusz odwiedza chorych w drugą sobotę miesiąca,

Sakrament namaszczenia chorych może przyjąć każda osoba, która o to poprosi w kościele lub w domu.